Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel registrace uživatelského účtu

 1. Udělujete tímto souhlas Společnosti Milujeme Jizerky,z.s.., IČO 09623141 se sídlem ul. Vodní 1505/36, Jablonec nad Nisou, 46601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ustí nad Labem v oddílu L, vložce 12823 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační adresu
 • dodací adresu
 • historii objednávek

 

        2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • zřízení a administrace uživatelského účtu
 • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

        3.Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

 •  . zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
 • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel eshopu www.obchod.milujemejizerky.cz, společnost Shoptet.cz

se sídlem: Rohanské nábř. 17, 186 00 Praha 8-Rohanský ostrov5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

       4. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

       5.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpět vzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Zpět do obchodu