Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu

Milujeme Jizerky, z.s.

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Kdy a jak dostanu zboží?

III. Doprava a platba

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 2. Odstoupení od kupní smlouvy
 3. Reklamační podmínky

VII. Záruční podmínky

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě obchod.milujemejizerky.cz. Internetový obchod provozuje Milujeme Jizerky, z.s., IČO:09623141 , se sídlem ul. Vodní 1505/36, 466 01 Jablonec nad Nisou, (dále též jen jako „provozovatel“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu.

Nabídka e-shopu platí pouze pro Českou republiku,

 

 1. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu. Pokud bude zboží pro velký zájem vyprodáno, budeme Vás neprodleně informovat.


III. Doprava a platba

Možnosti dopravy:

Pro zasílání zboží používáme přepravní službu Zásilkovna. Způsob dopravy si zákazník volí v rámci vyplňování objednávky. Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Osobní odběr je možný v Jablonci nad Nisou.

 

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu s firemním logem "Milujeme Jizerky", příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 

 
Možnosti platby:

Bezhotovostní převod se uskutečňuje po potvrzení objednávky z naší strany a na základě Proforma faktury poslané e-mailem  a zboží bude prostřednictvím dopravce odesláno až po připsání částky na náš účet vedený u FIO BANKA číslo 2401896011/2010. Zboží je rezervováno 5 pracovních dnů od zaslání - vystavení Proforma faktury.

Pokud není částka uhrazena (připsána na náš účet) do 5-ti pracovních dnů po vystavení proforma faktury, objednávka se ruší.

Dobírku si můžete zvolit pokud si přejete za zboží zaplatit až v rámci převzetí. Platba za zboží probíhá platební kartou oproti převzetí zboží od dopravce na Vámi zvolené adrese.


 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.obchod.milujemejizerky.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

 1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.obchod.milujemejizerky.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 6. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.obchod.milujemejizerky.cz , pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
 7. Cena zboží a služeb je platná v momentě odeslání objednávky (el. kopie objednávky je vždy zaslána automaticky kupujícímu). Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce vždy jen do vyprodání zásob a příslušný den.

  Informace o ceně jsou zobrazeny vždy u konkrétního zboží. Cena je uváděna včetně DPH. K ceně zboží je připočítáván poplatek za zvolenou přepravu zboží. 

  V případě doručení zboží přepravní službou zasíláme daňové doklady elektronickou formou, a to neprodleně po doručení zboží. Při převzetí zboží obdržíte doklad o zaplacení.
 8. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 9. Odstoupení od kupní smlouvy
 10. Kupující má právo podle ustanovení § 53, odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 1. Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a to písemně dopisem doručeným na adresu společnosti Milujeme Jizerky, z.s. Vodní 1505/36, Jablonec nad Nisou, 46601. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 2. V rámci sdělení o tom, že odstupujete od smlouvy vždy uveďte číslo Vaší objednávky.
 3. Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou na faktuře, nebo předejte osobně na téže adrese: s tím, že zboží:
 • musí být nepoškozené bez známek opotřebení,
 • musí být v původním obalu,
 • bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že jste si vracené zboží koupil/a u nás (kopie faktury),
 • musí být kompletní (včetně příslušenství),

 

 1. Peníze za zboží Vám zašleme převodem na Vámi sdělený účet nebo složenkou oproti splnění Vaší povinnosti dle ust. § 457 občanského zákoníku.

 2. Reklamační podmínky
 3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace Milujeme Jizerky, z.s. a právním řádem platným v ČR.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 5. Odpovídáme zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, námi popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
 6. Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 7. Oznámení o zjištěných vadách lze učinit písemnou formou dopisem odeslaným na naši adresu:Milujeme Jizerky, z.s. Vodní 36, Jablonec nad Nisou, 46601. Zákazník v oznámení popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 8. Reklamované zboží zašlete zpět na adresu Milujeme Jizerky, z.s., Vodní 1505/36, Jablonec nad Nisou, 46601, nebo předejte osobně na téže adrese s tím, že zboží:

musí být kompletní

bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že jste si reklamované zboží koupil/a u nás (kopie faktury)

bude doprovázeno dopisem (nebo komentářem), kde popíšete o jaké vady se jedná a jak se projevují.

 1. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Upozornění: v žádném případě neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 1. Náklady spojené se zasláním zboží nazpět hradí vždy zákazník, v případě uznané reklamace bude zákazníkovi kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. 
  O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. 
  O vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení. Maximálně do 30-ti dnů od obdržení reklamovaného zboží, Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace, a to prostřednictvím reklamačního protokolu, který Vám zašleme na Vámi udanou adresu.


VII. Záruční podmínky

 1. Vážený spotřebiteli, na produkty Milujeme Jizerky poskytujeme záruku 24 měsíců od data zakoupení.
 2. Záruku je možno uplatnit

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu. (Tyto vady se zpravidla projeví již po krátkodobém používání).

Reklamační řád rozlišuje závady dvojího druhu:

Odstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno.

Neodstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude v případě zjištění, že vadu nelze ani opravou odstranit, nabídnuta výměna za nový produkt nebo vrácení kupní ceny. Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od data uplatnění – reklamace – tj. převzetím bot prodávajícím.

 1. Záruka se nevztahuje na

Výměnu produktu v důsledku špatného zacházení nebo nedodržení doporučených postupů na daném produktu.

Veškerou změnu produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst.2), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla,  e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Milujeme Jizerky, z.s. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Informace slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.
 2. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Milujeme Jizerky z.s., se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.obchod.milujemejizerky.cz  dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to písemnou formou na info@milujemejizerky.cz

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.activebase.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 4. Jakýkoliv spor vzniklý z těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi bude  s konečnou platností řešit soud v místě sídla firmy Milujeme Jizerky, z.s..

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

 

Osoba zodpovědná za provoz obchodu Daniel Honzig, e-mail: info@milujemejizerky.cz

Zpět do obchodu